vergelijkbaar

vergelijkbaar
vergelijkbaar —   comparable.

meel en vergelijkbare producten — flour and similar products
vergelijkbaar zijn met — to be comparable to
vergelijken –  to compare, to compare with sth., to compare to sth

Kan niet verbinden met het internet

opera_NL


Kan niet verbinden met het internet

Opera kan de webpagina niet weergeven, omdat je computer niet verbonden is met het internet.

Je kan proberen de oorzaak van het probleem vast te stellen door de volgende stappen te doorlopen:

Ga naar Start > Configuratiescherm > Netwerk en internet > Netwerkcentrum > Problemen oplossen (onderaan) > Internetverbindingen.


de oorzaak – cause, origin
vaststellen – to fix, to determine; to find

De Lotus Dome

Source: parool.nl


Lotus_Dome

http://www.parool.nl/parool/nl/12/CULTUUR/article/detail/3591608/2014/02/06/Daan-Roosegaarde-in-het-Rijks-Ze-moeten-met-de-Lotus-spelen.dhtml


ademen – to breathe
het ruimtewezen – space being, alien
de uitvinder – inventor
het folie – (tin)foil
langslopen – voorbij iets of iemand lopen
de beweging – movement, move, motion; gesture
zoemen – to buzz
aansturen – to aim at, to aim for, to steer towards
vrolijk – cheerful, merry
het gegrom – growling
grommen – to growl
de directeur – manager, principal.

de toekomst <->  het verleden

aanleiding – occasion, reason, cause
het optreden – action, performance
duidelijk – clear, clear-cut, plain
de interventie
beroemd – famous
de stijl – style
lading – cargo, load; charge

het gebouw – building, structure,
de eer – honour, respect

de verdieping – floor, storey

verwant – related to; relation

hedendaags – contemporary, present-day

de afstand – distance (to, from)
erg – bad
de oplossing – solution
toepassen – to use, to employ
lichtgevend – luminous
de smog – smog
opzuigen – hoover up, vacuum up,
de tuinbouw – horticulture, market gardening
de kas – greenhouse, hothouse
omgekeerd – opposite, reverse
de vervuiling – pollution, contamination
vouwen – to fold
de uiting – utterance, expression
fietspad – bicycle track