Kan niet verbinden met het internet

opera_NL


Kan niet verbinden met het internet

Opera kan de webpagina niet weergeven, omdat je computer niet verbonden is met het internet.

Je kan proberen de oorzaak van het probleem vast te stellen door de volgende stappen te doorlopen:

Ga naar Start > Configuratiescherm > Netwerk en internet > Netwerkcentrum > Problemen oplossen (onderaan) > Internetverbindingen.


de oorzaak – cause, origin
vaststellen – to fix, to determine; to find

Eigen terrein

Eigen terrein
Private territory

Voetganger doorgang
geopend tijdens kantooruren 

Entrance is opened for pedestrians during the working/business hours

betreden op eigen risico
Entrance is on your own risk / Enter on your own risk

24 uur camera toezicht
op het gehele complex
24-hour camera supervision in the entire complex

Verboden toegang voor onbevoegden
art. 461 wetboek van strafrecht
Entrance is forbidden for the unauthorized. Article 461, book of criminal law.


de kade – embankment, quay, wharf
eigen – own,  private, personal
het terrein – territory, terrain, ground(s)
de voetganger – pedestrian
de doorgang – 1. passage, way through 2. occurrence
tijdens – during
het uur(plural: uren) – hour, period.
openen – to open, to begin, to start
betreden – to enter
de risico – risk
zicht – sight, view
het toezicht – supervision, oversee
geheel – whole, entire
verboden – forbidden
de toegang – entrance, entry, access
onbevoegd – unauthorized, unqualified
bevoegd –  authorized, competent, qualified
art. – het artikel – article, section, clause
de wet – law, rule
strafrecht – criminal law, criminal justice
de straf – punishment, penalty
het recht – justice, law, right

A few pictures of the building windows combined together. Taken in Rotterdam, in July 2012.

Marion helpt je aan de perfecte bedrijfsruimte in west.

Marion helpt je aan de perfecte bedrijfsruimte in west.
Marion helps you with the perfect business premises (commercial property?) in west.

huren – to rent
zaak  – 1. thing 2. business, matter, affair
bedrijf – 1. business, company, enterprise, firm 2. act, operation
ruimte – room, space

mooi uitzicht – beautiful view

German “aussicht” (on the right) and Dutch “uitzicht” (on the left) are really similar.