Taking a train.

de enkele reis – one-way
het retour – return ticket
Enkele reis of retour?

enkele reis kaartje → enkeltje
retourkaartjeretourtje

Mag ik een kaartje naar Amsterdam?

vertrekken – to depart
De trein vertrekt van spoor 14b.

de pendeltijd – commuting time
De pendeltijd naar de school is een uur.

de vertraging – delay
vertragen – to be delayed
De trein heeft 15 minuten vertraging.


– Drie kaartjes naar Leiden  alstublieft.
– Enkele reis of retour?
– Retourtjes alstublieft. / Enkeltjes alstublieft. 

vergelijkbaar

vergelijkbaar
vergelijkbaar —   comparable.

meel en vergelijkbare producten — flour and similar products
vergelijkbaar zijn met — to be comparable to
vergelijken –  to compare, to compare with sth., to compare to sth

Notes for S1 #10

Verderop in de straat. — Farther up the street.

Albert Heijn is de oudste en meest bekende supermarktketen in Nederland. — Albert Heijn is the oldest and most wellknown supermarket chain in the Netherlands.


There’s no single preposition for English “at” in Dutch:

in een cafe — at a cafe
op de hoek — at the corner
bij een vriend — at a friend’s
kijken naar — to look at
om 4 uur — at four o’clock

Notes on S1 #11

Ik moet mijn kleine zusje in de gaten houden. — I have to keep an eye on my little sister.


Een foto maken in. = Een foto nemen. — to take a picture


Nouns derived from Latin and ending in -um take -a in plural. Ending -s is also accepted, but -a is preferred.

museum  musea / museums  museum(s)
centrum  centra / centrums — centre(s)
datum  data / datums — date(s)
decennium  decennia/decenniën  — decade(s)