De toestemming

Another little investigation was about the sentence which was a bit harder than the others to understand fully. The sentence comes from my earlier post about cookies on telegraaf.nl. Here it is:

Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies.


dienen – the main meaning is to serve. But here it is likely to mean should or ought to.

dienen – need, should, ought to:
u dient onmiddellijk te vertrekken — you are to leave immediately

gevraagd te worden – to be asked

Gevraagd worden te werken tijdens vakantie is voor velen onacceptabel.
– To be asked to work during vacation is unacceptable for many.

de toestemming – agreement, consent, approval


Thus, the sentence in question is most likely translated this way:
Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies.
Also it’s required to ask for the permission for the specific usage of cookies.

Ongeacht.

The sentence below contains the word “ongeacht” which I felt like to investigate a little bit. The sentence comes from a text that I have translated recently and posted on my blog.

TMG websites bevatten meestal advertenties ongeacht uw keuze.


ongeacht – irrespective of, regardless of
achten – to esteem, to respect
geacht – respected, esteemed.
Geachte Heer of Mevrouw – Dear Sir or Madam
Geachte luisteraars! – Ladies and Gentlemen!

Cookies op telegraaf.nl

Here is a prompt I got when I was trying to open the web-site of a large Dutch newspaper De Telegraaf. Click the screenshot to see it full-sized and readable.


Cookies op telegraaf.nl2


Cookies op telegraaf.nl en andere TMG-sites

Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor.

Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren. TMG websites bevatten meestal advertenties ongeacht uw keuze. Hierbij gebruiken wij cookies om bij te houden hoeveel bezoekers wanneer op een advertentie hebben geklikt. Cookies worden ook gebruikt om te zorgen dat de advertenties worden aangepast aan uw interesses. Derde partijen plaatsen hiervoor ook cookies. Cookies van derde partijen zijn ook nodig om filmpjes te kunnen tonen op onze websites of te zorgen dat u informatie kunt delen op social media zoals Hyves, Twitter en Facebook.

Klik hieronder op “Akkoord en naar telegraaf.nl” om deze keuze te bevestigen.

geavanceerde instellingen
Tip: Druk op Enter om door te gaan met de normale gebruikerservaring.
Vragen of opmerkingen? Bekijk onze pagina met veelgestelde vragen of gebruik het contactformulier. Kies als onderwerp “vraag over cookies”.


de wijziging – alteration, change
de wet – law
de verplichting – obligation
verplichten – oblige, compel
dienen – need, should, ought to.
de toestemming – agreement, consent, approval
toestemmen – agree (to), consent (to)
beseffen – to realize, to be aware (of)
lastig – difficult (last – load, burden)
zelfs – even
onvriendelijk – unfriendly
overkomen – come over; to happen to.
bij voorbaat – in advance
het gedrag – behaviour, conduct
ongeacht – irrespective of, regardless of

bijhouden – keep up (with), keep pace (with); keep up to date
aangepast – (specially) adapted, adjusted
aanpassen – to adapt, to adjust, to fit; to try on, to fit on

bevestigen – to confirm
geavanceerd – advanced, latest
de opmerkingen – remark, observation, comment
veelgestelde vragen – frequent questions


Flashcards for the post: http://quizlet.com/35874783/cookies-op-telegraafnl-flash-cards/

De nieuwe Google Glass

Uit het nieuws: De nieuwe Google Glass: hippe monturen, glazen op sterkte


google-glass

source: datanews.knack.be/ict/nieuws/de-nieuwe-google-glass-hippe-monturen-glazen-op-sterkte/article-4000510923334.htm


de/het montuur – frame
lanceren – to launch
monteren – to mount, to assemble
de sterkte – strength, power, intensity. (Here most likely the optical magnification is meant.)
glazen op sterkte – magnifying lenses

evolueren – to evolve
ietwat – somewhat, slightly
overdreven – exaggerated
overdrijven – to overdo, to go too far; exaggerate
eerder – earlier; rather
leveren – to supply, to deliver
voorhanden – on hand, in stock
de opticien – optician
vervolgens – then, subsequently
probleemloos – trouble-free, smooth
aanschaffen – to purchase, to acquire


Flashcards for the post: http://quizlet.com/35873759/de-nieuwe-google-glass-flash-cards/

Groene batterij

Uit het nieuws: Groene batterij haalt energie uit suiker


groene-batterij

telegraaf.nl/digitaal/22239703/__Groene_batterij_haalt_energie_uit_suiker__.html


uithalen – to extract
ontwikkelen – to develop
de batterij – battery
de grootte – size
de kwestie – question, matter

de vervanging – replacement, substitution
dienen – to serve
zowel – both, as well
wegwerpen – throw away, throw out
wegwerpbaar – disposable
oplaadbaar – rechargeable

Het kan als vervanging dienen voor zowel wegwerp- als oplaadbare batterijen.”

navulbaar – refillable
eenvoudig – simple
vergelijken – to compare
de inktpatroon – ink cartridge


Flashcards for the post: http://quizlet.com/35873318/groene-batterij-flash-cards/

De Avonturen van Kuifje (1-4)

I suddenly stumbled upon “The adventures of Tintin” in Dutch on Youtube. Plenty of episodes! Wonderful. This post contains the words and phrases I picked up while watching the first four.

And here is the link to the first episode: De Avonturen van Kuifje – 01. Kuifje in Amerika
The rest of the episodes are on the same playlist as the first one.


hierzo “here, over here” – Ik heb geen zin om hierzo te blijven zitten.
het complot – conspiracy
ontvoeren – to kidnap
smokkelen – to smuggle
oppassen – to look out, to be careful
Pas op! – Look out!
nat – wet, liquid
de vloek – curse
vloeken – to curse, to swear

zich overgeven – to surrender
Ik geef mij over! – I surrender!
overgeven – to be sick, to vomit, to throw up
de pijl – arrow
gifpijl – poisoned arrow

redden – to save, to rescue,
waarschijnlijk mijn leven redde

de vermomming – disguise
vermommen – to disguise, to dress up
afhakken – to chop off, to cut off
Wat is er gebeurd?
Waar zijn we?

kwalijk – evil, nasty
Neem me niet kwalijk. – Excuse me.
Neem(t) (u) mij niet kwalijk. – I beg your pardon.

Hoort u mij? – Do you hear me?

de keet – hut, shed

Na u! – After you!

Niemand sterker dan superman!

opblazen – to blow up, to inflate

de spoorweg – railway (line)
Doe voorzichtig. – Be careful.

de fetisj – fetish

zich uitstrekken – to stretch (in the morning)
strekken – to stretch.

Welkom aan boord.
breng hem aan boord

verdwijnen (verdwenen)
eenvoudig – simple
de getuige – witness
volgevreten papzak – overfed potbelly (big fat belly)
vreten – to feed, to stuff
vechten – to fight
opschieten – to hurry up, to push on
alweer – again, once more

oude stek – old spot

dat is zijn liefste stek – that is his favourite spot
de pech – bad luck
verkeerd – wrong
Hou je kop! – Shut up!
het beest – beast
de hut – cabin (kajuit)
vreselijk – terrible
de vrees – fear, fright
vrezen – to fear
Dat kan ook lastig worden. – That can be tricky.
lastig – difficult
de verrader – traitor
de lafaard – coward
voorlopig – temporary
Nog een spelletje – One game more.
smokkelen – smuggle
Je gaat eraan! – You’re dead!
Goed zo! – well done!
Raak hem! – Shoot him! (Get/Hit him!)
voldoende – sufficient (Is het voldoende?)
de kano – canoe
de waterval – waterfall

Een enquête op Facebook

Facebook offered me to take a short questionnaire about how much I am satisfied with my experience with, well, Facebook 🙂 I’ve decided to cover the whole process here.


Deze korte enquête gaat over je ervaringen op Facebook. Het kost maar een paar minuten om de enquête in te vullen. We stellen je feedback op prijs!


1. Hoe tevreden ben je over het algemeen met je ervaringen op Facebook?

 • Geheel tevreden
 • Zeer tevreden
 • Redelijk tevreden
 • Niet tevreden en niet ontevreden
 • Redelijk ontevreden
 • Zeer ontevreden
 • Geheel ontevreden

—  —  —  —  —
op prijs stellen – to value, to appreciate
tevreden – satisfied, contented
algemeen – general
over het algemeen – in general
de ervaring – experience
zeer – very, greatly
redelijk – reasonably
ontevreden – dissatisfied


2. Welke taal gebruik je het meeste om te communiceren met je vrienden op Facebook?
Anders (toelichting):


*De volgende vragen gaan over je ervaringen met de taal waarin je Facebook gebruikt.*


3. Is de taal waarin je Facebook gebruikt je moedertaal?

 • Ja
 • Nee

4. Waarom gebruik je de site niet in je eigen taal? (Selecteer alle opties die van toepassing zijn.)

 • Ik weet niet hoe ik de taal kan wijzigen
 • Facebook is niet beschikbaar in mijn taal
 • Anders, namelijk: Ik leer nu Nederlands, dus ik heb de GUI van FB in het Nederlands gezet. 

—  —  —  —  —
de toepassing – use, employment, application
van toepassing zijn op – apply to
wijzigen – to alter, to change
beschikbaar – available
dagelijks – daily, every day


5. Hoe tevreden ben je over het algemeen genomen met de kwaliteit van de taal waarin je Facebook gebruikt?

 • Volslagen tevreden
 • Zeer tevreden
 • Redelijk tevreden
 • Niet tevreden en niet ontevreden
 • Redelijk ontevreden
 • Zeer ontevreden
 • Volslagen ontevreden

—  —  —  —  —
volslagen – complete, utter


6. Laat het ons weten als je andere opmerkingen kwijt wilt over je taalervaring op Facebook.
—  —  —  —  —
de opmerkingen – remark, observation
ervaring – experience


Bedankt. Klik op Verzenden om terug te gaan naar je nieuwsoverzicht.

Quickly read through a book description on ebook.nl.
The screenshot of the page with the text is in the bottom of this post. Here’s the main text and some vocab.

Voor iedereen die wel wat hulp kan gebruiken bij zijn Android-tablet, van welk merk dan ook, biedt dit boek uitkomst. Android-expert Joris De Sutter legt de werking van Android op je tablet uit en gaat stap voor stap langs de belangrijkste functies, toepassingen en apps. Dankzij dit boek zul je je tablet optimaal benutten. Na een algemene introductie leer je hoe je persoonlijke voorkeuren kunt instellen en lees je alles over internet en e-mail, de agendafunctie, muziek-, foto-, en videobestanden, updates, back-ups van je gegevens en synchronisatie met andere apparaten. Dankzij de vele kleurenillustraties en de heldere uitleg weet je binnen no time je weg te vinden op je Android-tablet. Geschikt voor Android 4.0 Ice Cream Sandwich en 4.1 Jelly Bean.

het merk – brand
langs – along
bieden – to offer
de toepassing – use, employment
stap voor stap – step by step
dankzij – thanks to
benutten – utilize, make use of
algemeen – public, general, universal, common:
de voorkeur – preference
de keur – choice (selection); hallmark
het gegeven – data, datum, fact, information
helder – clear
uitleggen – to explain, to interpret (to “lay out”)
weten – to manage
geschikt – suitable
het bestand – (computer) file
het verlangen – longing, desire
verlangen – to long for, to crave
het verlanglijstje – wishlist

http://www.ebook.nl/store/android-voor-tablet-p-202337.html

Android_voor_de_tablet

http://www.ebook.nl/store/android-voor-tablet-p-202337.html