De warmte

Ik ben het helemaal eens met dat voorstel.
het eens zijn – to agree
het voorstel – proposal, suggestion

Warmte verandert ijs in water.
de warmte – warmth
de hitte – heat

Advertisements

Het is niet relevant voor mij

Het is niet relevant voor mij
This is not relevant for me

Ik blijf dit alsmaar zien.
alsmaar – constantly, all the time

ongepast – improper
aanstootgevend – offensive, objectionable

Ik ben niet geïnteresseerd in dit onderwerp

Ik ben niet geïnteresseerd in deze adverteerder
de adverteerder – advertiser

Ik ben niet de juiste doelgroep voor deze advertentie
juist – right, correct

de doelgroep – target group/audience
de advertentie – advertisement, ad(vert)

Geen van de bovenstaande — None of the above
bovenstaand – above, above-mentioned

Alle advertenties verbergen van X-Markets
verbergen – hide, conceal: