De nieuwe Google Glass

Uit het nieuws: De nieuwe Google Glass: hippe monturen, glazen op sterkte


google-glass

source: datanews.knack.be/ict/nieuws/de-nieuwe-google-glass-hippe-monturen-glazen-op-sterkte/article-4000510923334.htm


de/het montuur – frame
lanceren – to launch
monteren – to mount, to assemble
de sterkte – strength, power, intensity. (Here most likely the optical magnification is meant.)
glazen op sterkte – magnifying lenses

evolueren – to evolve
ietwat – somewhat, slightly
overdreven – exaggerated
overdrijven – to overdo, to go too far; exaggerate
eerder – earlier; rather
leveren – to supply, to deliver
voorhanden – on hand, in stock
de opticien – optician
vervolgens – then, subsequently
probleemloos – trouble-free, smooth
aanschaffen – to purchase, to acquire


Flashcards for the post: http://quizlet.com/35873759/de-nieuwe-google-glass-flash-cards/

Groene batterij

Uit het nieuws: Groene batterij haalt energie uit suiker


groene-batterij

telegraaf.nl/digitaal/22239703/__Groene_batterij_haalt_energie_uit_suiker__.html


uithalen – to extract
ontwikkelen – to develop
de batterij – battery
de grootte – size
de kwestie – question, matter

de vervanging – replacement, substitution
dienen – to serve
zowel – both, as well
wegwerpen – throw away, throw out
wegwerpbaar – disposable
oplaadbaar – rechargeable

Het kan als vervanging dienen voor zowel wegwerp- als oplaadbare batterijen.”

navulbaar – refillable
eenvoudig – simple
vergelijken – to compare
de inktpatroon – ink cartridge


Flashcards for the post: http://quizlet.com/35873318/groene-batterij-flash-cards/

Een stokje steken voor…

From the news: Argentinië steekt stokje voor onlineshoppen.

een stokje steken voor — to put obstacles in the way (of)
steken – to stick
het stokje – stick
de stock – stick


argentinie

telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/22236375/__Argentinie_steekt_stokje_voor_onlineshoppen__.html


Argentijn – Argentinian
straks – soon (tot straks!)

luie stoel – club chair
lui – lazy
voortaan – from now on
voort – on(wards), forward
ophalen – to collect (here: pick up)
de douane – customs
de belasting – tax

maatregel – measure
ervoor – for it, in favour (of it)
zorgen – to take care of
dalen – to descend, to go down, to come down, to drop, to fall:
vorig – last, previous
zakken – to fall, to drop
het peil – level
het laagste peil – the lowest level
eerder – earlier
de aankoop – buying, purchase
aan de beurt – next in turn
daadwerkelijk – actual, active, practical
gebeuren – happen, occur
bezorgen – deliver
jaarlijks – annual, yearly

 

Flashcards for this vocabulary: http://quizlet.com/35872913/een-stokje-steken-voor-flash-cards/

De Avonturen van Kuifje (1-4)

I suddenly stumbled upon “The adventures of Tintin” in Dutch on Youtube. Plenty of episodes! Wonderful. This post contains the words and phrases I picked up while watching the first four.

And here is the link to the first episode: De Avonturen van Kuifje – 01. Kuifje in Amerika
The rest of the episodes are on the same playlist as the first one.


hierzo “here, over here” – Ik heb geen zin om hierzo te blijven zitten.
het complot – conspiracy
ontvoeren – to kidnap
smokkelen – to smuggle
oppassen – to look out, to be careful
Pas op! – Look out!
nat – wet, liquid
de vloek – curse
vloeken – to curse, to swear

zich overgeven – to surrender
Ik geef mij over! – I surrender!
overgeven – to be sick, to vomit, to throw up
de pijl – arrow
gifpijl – poisoned arrow

redden – to save, to rescue,
waarschijnlijk mijn leven redde

de vermomming – disguise
vermommen – to disguise, to dress up
afhakken – to chop off, to cut off
Wat is er gebeurd?
Waar zijn we?

kwalijk – evil, nasty
Neem me niet kwalijk. – Excuse me.
Neem(t) (u) mij niet kwalijk. – I beg your pardon.

Hoort u mij? – Do you hear me?

de keet – hut, shed

Na u! – After you!

Niemand sterker dan superman!

opblazen – to blow up, to inflate

de spoorweg – railway (line)
Doe voorzichtig. – Be careful.

de fetisj – fetish

zich uitstrekken – to stretch (in the morning)
strekken – to stretch.

Welkom aan boord.
breng hem aan boord

verdwijnen (verdwenen)
eenvoudig – simple
de getuige – witness
volgevreten papzak – overfed potbelly (big fat belly)
vreten – to feed, to stuff
vechten – to fight
opschieten – to hurry up, to push on
alweer – again, once more

oude stek – old spot

dat is zijn liefste stek – that is his favourite spot
de pech – bad luck
verkeerd – wrong
Hou je kop! – Shut up!
het beest – beast
de hut – cabin (kajuit)
vreselijk – terrible
de vrees – fear, fright
vrezen – to fear
Dat kan ook lastig worden. – That can be tricky.
lastig – difficult
de verrader – traitor
de lafaard – coward
voorlopig – temporary
Nog een spelletje – One game more.
smokkelen – smuggle
Je gaat eraan! – You’re dead!
Goed zo! – well done!
Raak hem! – Shoot him! (Get/Hit him!)
voldoende – sufficient (Is het voldoende?)
de kano – canoe
de waterval – waterfall

Een enquête op Facebook

Facebook offered me to take a short questionnaire about how much I am satisfied with my experience with, well, Facebook 🙂 I’ve decided to cover the whole process here.


Deze korte enquête gaat over je ervaringen op Facebook. Het kost maar een paar minuten om de enquête in te vullen. We stellen je feedback op prijs!


1. Hoe tevreden ben je over het algemeen met je ervaringen op Facebook?

 • Geheel tevreden
 • Zeer tevreden
 • Redelijk tevreden
 • Niet tevreden en niet ontevreden
 • Redelijk ontevreden
 • Zeer ontevreden
 • Geheel ontevreden

—  —  —  —  —
op prijs stellen – to value, to appreciate
tevreden – satisfied, contented
algemeen – general
over het algemeen – in general
de ervaring – experience
zeer – very, greatly
redelijk – reasonably
ontevreden – dissatisfied


2. Welke taal gebruik je het meeste om te communiceren met je vrienden op Facebook?
Anders (toelichting):


*De volgende vragen gaan over je ervaringen met de taal waarin je Facebook gebruikt.*


3. Is de taal waarin je Facebook gebruikt je moedertaal?

 • Ja
 • Nee

4. Waarom gebruik je de site niet in je eigen taal? (Selecteer alle opties die van toepassing zijn.)

 • Ik weet niet hoe ik de taal kan wijzigen
 • Facebook is niet beschikbaar in mijn taal
 • Anders, namelijk: Ik leer nu Nederlands, dus ik heb de GUI van FB in het Nederlands gezet. 

—  —  —  —  —
de toepassing – use, employment, application
van toepassing zijn op – apply to
wijzigen – to alter, to change
beschikbaar – available
dagelijks – daily, every day


5. Hoe tevreden ben je over het algemeen genomen met de kwaliteit van de taal waarin je Facebook gebruikt?

 • Volslagen tevreden
 • Zeer tevreden
 • Redelijk tevreden
 • Niet tevreden en niet ontevreden
 • Redelijk ontevreden
 • Zeer ontevreden
 • Volslagen ontevreden

—  —  —  —  —
volslagen – complete, utter


6. Laat het ons weten als je andere opmerkingen kwijt wilt over je taalervaring op Facebook.
—  —  —  —  —
de opmerkingen – remark, observation
ervaring – experience


Bedankt. Klik op Verzenden om terug te gaan naar je nieuwsoverzicht.

Onderzoekers werken aan smartphone-processor voor doorzoeken foto’s

Original location / taken from: http://tweakers.net/nieuws/93435/onderzoekers-werken-aan-smartphone-processor-voor-doorzoeken-fotos.html

Door Arnoud Wokke, donderdag 2 januari 2014 10:12

Onderzoekers van een Amerikaanse universiteit werken aan een co-processor voor smartphones die het mogelijk moet maken om foto’s en video’s op smartphones te doorzoeken op objecten of situaties die in het beeld te zien zijn.

Zo moet het bijvoorbeeld mogelijk zijn om in een collectie te zoeken op ‘rode auto’ of ‘zonnige dag’, waarna alle foto’s waarin dat object of die situatie te zien is worden getoond, zeggen de onderzoekers volgens Technology Review. Daarvoor gebruiken de onderzoekers van de Amerikaanse Purdue-universiteit ‘deep learning’, waarbij een processor werkt als een neuraal systeem zoals de hersenen. Eerder testte Google al een systeem met deep learning, waarbij 16.000 processors werden gebruikt om katten te herkennen op afbeeldingen.

Het onderzoek moet ertoe leiden dat ‘deep learning’, dat nu nog krachtigere hardware vereist, beschikbaar zal worden via co-processors voor smartphones. De neurale processor zou nu al vijftien keer efficiënter zijn voor het doorzoeken van foto’s en video’s dan een conventionele gpu en hij moet nog eens tien keer efficiënter worden.

De onderzoekers hebben een prototype gemaakt met een fpga, waardoor het concept getest kan worden. Het plaatsen van co-processors in smartphones naast de gebruikelijke chips voor specifieke taken gebeurt al op grote schaal, al zijn dan vooralsnog geen neurale processors. Apple heeft bijvoorbeeld de door het Nederlandse bedrijf NXP gemaakte M7 voor het bijhouden van input van bewegingssensoren en Motorola gebruikt in zijn Moto X co-processors voor de Active Standby-functie op het amoled-scherm en het registreren van een stemcommando van de gebruiker als het toestel niet wordt gebruikt.


doorzoeken – to search through, to go through
herkennen – to recognize
de afbeelding – image
krachtig – strong
vereisen – to require
beschikbaar – available
waardoor – through which, by which
gebruikelijk – usual, customary
de taak (taken) – task(s), job(s)
de schaal – scale
vooralsnog – as yet, for the time being
bijhouden – keep up, keep up to date
bewegingssensoren – movement sensors
de beweging – movement, move, motion