De nieuwe Google Glass

Uit het nieuws: De nieuwe Google Glass: hippe monturen, glazen op sterkte


google-glass

source: datanews.knack.be/ict/nieuws/de-nieuwe-google-glass-hippe-monturen-glazen-op-sterkte/article-4000510923334.htm


de/het montuur – frame
lanceren – to launch
monteren – to mount, to assemble
de sterkte – strength, power, intensity. (Here most likely the optical magnification is meant.)
glazen op sterkte – magnifying lenses

evolueren – to evolve
ietwat – somewhat, slightly
overdreven – exaggerated
overdrijven – to overdo, to go too far; exaggerate
eerder – earlier; rather
leveren – to supply, to deliver
voorhanden – on hand, in stock
de opticien – optician
vervolgens – then, subsequently
probleemloos – trouble-free, smooth
aanschaffen – to purchase, to acquire


Flashcards for the post: http://quizlet.com/35873759/de-nieuwe-google-glass-flash-cards/

Groene batterij

Uit het nieuws: Groene batterij haalt energie uit suiker


groene-batterij

telegraaf.nl/digitaal/22239703/__Groene_batterij_haalt_energie_uit_suiker__.html


uithalen – to extract
ontwikkelen – to develop
de batterij – battery
de grootte – size
de kwestie – question, matter

de vervanging – replacement, substitution
dienen – to serve
zowel – both, as well
wegwerpen – throw away, throw out
wegwerpbaar – disposable
oplaadbaar – rechargeable

Het kan als vervanging dienen voor zowel wegwerp- als oplaadbare batterijen.”

navulbaar – refillable
eenvoudig – simple
vergelijken – to compare
de inktpatroon – ink cartridge


Flashcards for the post: http://quizlet.com/35873318/groene-batterij-flash-cards/

Een stokje steken voor…

From the news: Argentinië steekt stokje voor onlineshoppen.

een stokje steken voor — to put obstacles in the way (of)
steken – to stick
het stokje – stick
de stock – stick


argentinie

telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/22236375/__Argentinie_steekt_stokje_voor_onlineshoppen__.html


Argentijn – Argentinian
straks – soon (tot straks!)

luie stoel – club chair
lui – lazy
voortaan – from now on
voort – on(wards), forward
ophalen – to collect (here: pick up)
de douane – customs
de belasting – tax

maatregel – measure
ervoor – for it, in favour (of it)
zorgen – to take care of
dalen – to descend, to go down, to come down, to drop, to fall:
vorig – last, previous
zakken – to fall, to drop
het peil – level
het laagste peil – the lowest level
eerder – earlier
de aankoop – buying, purchase
aan de beurt – next in turn
daadwerkelijk – actual, active, practical
gebeuren – happen, occur
bezorgen – deliver
jaarlijks – annual, yearly

 

Flashcards for this vocabulary: http://quizlet.com/35872913/een-stokje-steken-voor-flash-cards/

Lexical Distance Among the Languages of Europe

Etymologikon™

Diagram of lexical distance between selected Indo-European and non-Indo-European languages of Europe

This chart shows the lexical distance — that is, the degree of overall vocabulary divergence — among the major languages of Europe.

The size of each circle represents the number of speakers for that language. Circles of the same color belong to the same language group. All the groups except for Finno-Ugric (in yellow) are in turn members of the Indo-European language family. Lexical distance is measured by calculating the percentage of overlap in cognate terms between language pairs (a measure of lexical proximity), then taking the inverse.

English is a member of the Germanic group (blue) within the Indo-European family. But thanks to 1066, William of Normandy, and all that, about 75% of the modern English vocabulary comes from French and Latin (ie the Romance languages, in orange) rather than Germanic sources. As a result, English (a Germanic language) and French (a Romance language) are actually closer to each other in lexical…

View original post 102 more words

De Avonturen van Kuifje (1-4)

I suddenly stumbled upon “The adventures of Tintin” in Dutch on Youtube. Plenty of episodes! Wonderful. This post contains the words and phrases I picked up while watching the first four.

And here is the link to the first episode: De Avonturen van Kuifje – 01. Kuifje in Amerika
The rest of the episodes are on the same playlist as the first one.


hierzo “here, over here” – Ik heb geen zin om hierzo te blijven zitten.
het complot – conspiracy
ontvoeren – to kidnap
smokkelen – to smuggle
oppassen – to look out, to be careful
Pas op! – Look out!
nat – wet, liquid
de vloek – curse
vloeken – to curse, to swear

zich overgeven – to surrender
Ik geef mij over! – I surrender!
overgeven – to be sick, to vomit, to throw up
de pijl – arrow
gifpijl – poisoned arrow

redden – to save, to rescue,
waarschijnlijk mijn leven redde

de vermomming – disguise
vermommen – to disguise, to dress up
afhakken – to chop off, to cut off
Wat is er gebeurd?
Waar zijn we?

kwalijk – evil, nasty
Neem me niet kwalijk. – Excuse me.
Neem(t) (u) mij niet kwalijk. – I beg your pardon.

Hoort u mij? – Do you hear me?

de keet – hut, shed

Na u! – After you!

Niemand sterker dan superman!

opblazen – to blow up, to inflate

de spoorweg – railway (line)
Doe voorzichtig. – Be careful.

de fetisj – fetish

zich uitstrekken – to stretch (in the morning)
strekken – to stretch.

Welkom aan boord.
breng hem aan boord

verdwijnen (verdwenen)
eenvoudig – simple
de getuige – witness
volgevreten papzak – overfed potbelly (big fat belly)
vreten – to feed, to stuff
vechten – to fight
opschieten – to hurry up, to push on
alweer – again, once more

oude stek – old spot

dat is zijn liefste stek – that is his favourite spot
de pech – bad luck
verkeerd – wrong
Hou je kop! – Shut up!
het beest – beast
de hut – cabin (kajuit)
vreselijk – terrible
de vrees – fear, fright
vrezen – to fear
Dat kan ook lastig worden. – That can be tricky.
lastig – difficult
de verrader – traitor
de lafaard – coward
voorlopig – temporary
Nog een spelletje – One game more.
smokkelen – smuggle
Je gaat eraan! – You’re dead!
Goed zo! – well done!
Raak hem! – Shoot him! (Get/Hit him!)
voldoende – sufficient (Is het voldoende?)
de kano – canoe
de waterval – waterfall