Spinvis — “Bagagedrager”

A song by Spinvis with some new vocab added in the bottom of the post.

http://www.youtube.com/watch?v=vgTMfcf7bRA


je droomt wel vaker van een feest
maar hier ben je nog nooit geweest
iedereen kijkt naar voetbal
en een vent zeurt aan je kop
wat wil die man in hemelsnaam
hoe kom je hier
hoe kom je hier vandaan
en als je wegkomt
waarheen wou je dan wel gaan
hij praat maar door maar jij dwaalt af
dus je weet niet wie de wedstrijd wint
als je luistert naar de wolken
als je luistert naar de wind
je agenda en je zonnebril
wat doen die hier nou
maar je ligt weer in je eigen bed
in je eigen lot
en opeens staat alles stil

een motor draait
de baby huilt
een vogel schreeuwt
de dag begint
en de snelweg suist

‘t Is altijd wat en altijd spijt
van al het geld en alle tijd
op de onverharde wegen
die je naar hier hebben geleid
de ochtenden zijn wit en koud
en hoe je ook je stuur vasthoudt
de wind komt door je handschoenen heen
je vingers zijn versteend
zo is er altijd iets wat je verlamt
en is het niet de wiet
dan is het wel de drank of zo
het spookt maar in je hoofd
het was lang geleden een eeuwigheid
je fietste op de afsluitdijk
ik weet niet wat je er nu van vindt
als je luistert naar de wolken
als je luistert naar de wind


de vent – fellow, guy, bloke
zeuren – to nag, to harp, to whine
waarheen – where (to); wherever
dwalen – to stray, to wander
afdwalen – to stray (off) (from)
de wedstrijd – match, competition, game

de vogel – bird
huilen – to cry
schreeuwen – to scream, to cry (out)
suizen – to rustle, to sing (water)

de spijt – regret
onverhard – unpaved
de handschoen – glove
heen – gone, away; on the way there, out
versteend – turned into stone
verlammen – to become paralysed, to become numb
spoken – prowl
de eeuwigheid – ages, eternity
de afsluitdijk – dam, causeway
afsluiten – to close (off, up); to cut off, to shut off, to turn off, to disconnect