Paardenvlees in 690 ton rundvlees aangetroffen

Source: www.volkskrant.nl


paardenvlees
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2824/Politiek/article/detail/3586027/2014/01/29/Opnieuw-rundvlees-met-paardenvlees-ontdekt.dhtml


zich voordoen – to act, to appear, to pose:
het schandaal – scandal

de voedsel – food
de waar – goods, ware(s)
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)http://nl.wikipedia.org/wiki/NVWA
het rundvlees – beef
het slachthuis – slaughterhouse
slachten – to slaughter, to butcher.
geslachte koeien – slaughtered cows
verwerken – to process, to convert;  to incorporate
de uitzending – to broadcast, to transmission
strafrechtelijk – criminal;
het strafrecht – criminal law, criminal justice
aantreffen – to find, to come across; to meet, to encounter
de snipper – snip, shred
de inhoud – content
de herkomst – origin, source

de inlichting – intelligence;
de opsporing – location, tracing
de orde – order

de administratie niet in orde is – the administration is not okay.
afgelopen – last, past


Flashcards for the post:
http://quizlet.com/35938186/paardenvlees-flash-cards/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s