Di3m Week 10 vocabulary

redden – to save, to rescue
aanbieden (aangeboden)- to offer
aannemen (aangenomen) – to accept
de betrekking – job, position (post)
breed – broad, wide
de cd – CD
de chef – boss
de ervaring – experience
de firma – firm, company
gaan zitten – to sit down
veel gemeen hebben met iemand – to have a lot in common with someone
gemeen – nasty, malicious
de groothandel – wholesale business
de handelsreiziger – commercial traveller
de reiziger – traveller, tourist
de handel – trade, business
– isn’t it, wasn’t it, etc.
huidig – present (adj.)
de kantoorbediende – clerk
knap – clever, good-looking
de kruidenier – grocer
get luxeartikel – luxury item
de manager – manager
neerzetten – to put down
opgeven (opgegeven) – to give up
goed met iemand opschieten – get on with someone well
het personeel – staff
solliciteren – to apply
veranderen van – to change
de verkoopleider – sales manager
in verwachting – expecting a baby
wegrijden – to drive off
de werkzaamheid – occupation
de winkelbediende – shop assistant
zwanger – pregnant


de kapper – hairdresser
acteren (geacteerd) – to act
de acteur – actor
bekend – famous; familiar
de chocolade – chocolate
commercieel – commercial
dichtbij – close to
gelijk hebben – to be right
het gezicht – face
grappig – funny
hoe kan dat nou! – how on earth!
iedereen – everyone
zich inleven in (ingeleefd)- identify with (get into)
missen – to lack
de pauze – interval
het publiek – audience
regenen (geregend) – rain
in de rij staan – to queue
de reclame – advert; advertising
spontaan – spontaneous
het theater – theatre
de theatergroep – theatre group
het toneel – stage
het toneelstuk – play
uitgeven (uitgegeven) – spend
verdienen (verdiend) – to earn
voorkomen (voorgekomen) – appear; occur
voorkomen – to prevent
het komt mij bekend voor – it seems familiar to me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s