Di3m Week 9 vocabulary

de kapper – hairdresser
slim – clever, smart
tevreden – satisfied


durven – to dare
hoeven –  be necessary (used only in a negating sentence)
proberen – to try
de bliksem – lightning
de boot – boat
de tocht – trip
een boottocht maken – to go on a boat trip
de broek – trousers
de bruiloft – wedding
de cent – cent
de das – tie
deftig – smart, respectable
dom – stupid
er – there
eruitzien – to look, to appear
de handtas – handbag
het hemd – shirt
de hoed – hat
de hoek – corner
hoezo? – What do you mean?
de jas – coat
het jasje – jacket
jonge jonge! – goodness me!
kijken – to look
leren – leather (adj.)
net – neat, smart
overhebben – have left over (overgehad)
overhouden – to save (overgehouden)
overreden – persuade (overreed)
het pak – suit
speciaal – special
geen sprake van – out of the question
stomen – dry-clean (gestoomd)
de televisie – television
verbaasd – amazed
het weekend – weekend
zomerkleren – summer clothes
roepen – cry, shout
zwemmen – to swim
groeien – grow, develop
knap – good-looking

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s