De Avonturen van Kuifje (1-4)

I suddenly stumbled upon “The adventures of Tintin” in Dutch on Youtube. Plenty of episodes! Wonderful. This post contains the words and phrases I picked up while watching the first four.

And here is the link to the first episode: De Avonturen van Kuifje – 01. Kuifje in Amerika
The rest of the episodes are on the same playlist as the first one.


hierzo “here, over here” – Ik heb geen zin om hierzo te blijven zitten.
het complot – conspiracy
ontvoeren – to kidnap
smokkelen – to smuggle
oppassen – to look out, to be careful
Pas op! – Look out!
nat – wet, liquid
de vloek – curse
vloeken – to curse, to swear

zich overgeven – to surrender
Ik geef mij over! – I surrender!
overgeven – to be sick, to vomit, to throw up
de pijl – arrow
gifpijl – poisoned arrow

redden – to save, to rescue,
waarschijnlijk mijn leven redde

de vermomming – disguise
vermommen – to disguise, to dress up
afhakken – to chop off, to cut off
Wat is er gebeurd?
Waar zijn we?

kwalijk – evil, nasty
Neem me niet kwalijk. – Excuse me.
Neem(t) (u) mij niet kwalijk. – I beg your pardon.

Hoort u mij? – Do you hear me?

de keet – hut, shed

Na u! – After you!

Niemand sterker dan superman!

opblazen – to blow up, to inflate

de spoorweg – railway (line)
Doe voorzichtig. – Be careful.

de fetisj – fetish

zich uitstrekken – to stretch (in the morning)
strekken – to stretch.

Welkom aan boord.
breng hem aan boord

verdwijnen (verdwenen)
eenvoudig – simple
de getuige – witness
volgevreten papzak – overfed potbelly (big fat belly)
vreten – to feed, to stuff
vechten – to fight
opschieten – to hurry up, to push on
alweer – again, once more

oude stek – old spot

dat is zijn liefste stek – that is his favourite spot
de pech – bad luck
verkeerd – wrong
Hou je kop! – Shut up!
het beest – beast
de hut – cabin (kajuit)
vreselijk – terrible
de vrees – fear, fright
vrezen – to fear
Dat kan ook lastig worden. – That can be tricky.
lastig – difficult
de verrader – traitor
de lafaard – coward
voorlopig – temporary
Nog een spelletje – One game more.
smokkelen – smuggle
Je gaat eraan! – You’re dead!
Goed zo! – well done!
Raak hem! – Shoot him! (Get/Hit him!)
voldoende – sufficient (Is het voldoende?)
de kano – canoe
de waterval – waterfall

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s