Di3m Week 7 vocabulary

linker – left
rechter – right

gebroken – broken
gesloten – closed
gouden – golden
houten – wooden
zilveren – silver

gissen – to guess (to estimate)
het erg vinden – to mind
Ik vind het niet erg – I don’t mind
donker – dark
de douche – shower
de gordijn – curtain
herinneren aan – remind of
ineens – suddenly
de kamer – room
de ketel – kettle
de keuken – kitchen
het ligbad – bath
de mens – person
de muur – wall
nieuwsgierig – curious (inquisitive)
prachtig – splendid
het raam – window
schilderen – to paint (to decorate)
de slaapkamer – bedroom
trek hebben in  – to feel like
ik heb trek in een kopje koffie – I feel like a cup of coffee
het uitzicht – view
het vloerkleed – carpet (rug)
vooral – especially
de woonkamer – living room
het ziekenhuis – hospital
zoals – like (so as, as)


de kop – 1. cup, mug 2. head
de koe – cow
de rij – row, queue
de kam – comb
de ster – star
de ring – ring
de woning – flat
de anderen – the others
de arts – doctor
de auteur – author
dagenlang – for days
de dokter – doctor
elk – each, every
het gezin – familiy
gezond – healthy
de hoest – cough
hoesten – to cough
de kat – cat
het katje – kitten
klinken – to sound
lijken – to seem
de pil – pill
het recept – prescription, recipe
rennen – run
slikken – swallow
tegenwoordig – nowadays
het toetje – pudding
vreemd – strange
vreselijk – terrible
de wachtkamer – waiting room
wakker – awake
wakker blijven – stay awake
wakker houden – keep awake
wekenlang – for weeks
vers – fresh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s