Noun antonyms

I wrote down this list of noun antonyms a few days ago. It was mostly inspired by 50 languages for Android.
I’ve also input these words in pairs onto the flash cards on Quizlet, so yeah, here are the flash cards, games and tests with these words.


de ernst ↔ de pret | seriousness ↔ fun
de vrede ↔ de oorlog | peace ↔ war
het succes ↔ de mislukking | success ↔ failure
de dokter ↔ de patiënt | doctor ↔ patient
de engte ↔ de breedte | narrowness ↔ breadth
de beloning ↔ de straf | reward ↔ punishment
de uitzondering ↔ de regel | exception ↔ rule
het verbod ↔ de toelating | prohibition ↔ permittion
het dal ↔ de berg | valley ↔ mountain
de ouderdom ↔ de jeugd | old age ↔ youth
het maximum ↔ het minimum | maximum ↔ minumum
de haat ↔ de liefde | hatred ↔ love
het gewin ↔ het verlies | gain ↔ loss
het begin ↔ het einde | beginning ↔ end
de neef ↔ de nicht | nephew ↔ niece
de hemel ↔ de hel | heaven ↔ hell
de leraar ↔ de leerling | teacher ↔ pupil
het respect ↔ de minachting | respect ↔ contempt
de overwinning ↔ de nederlaag | victory ↔ defeat
de schoonbroer ↔ de schoonzus | brother-in-law ↔ sister-in-law
de afstand ↔ de nabijheid | distance ↔ proximity
de zoon ↔ de dochter | son ↔ daughter
het land ↔ de zee | land ↔ see
het vuur ↔ het water | fire ↔ water
het dorp ↔ de stad | village ↔ city
het licht ↔ het donker | light ↔ darkness
de feestdag ↔ de werkdag | holiday ↔ workday
het wantrouwen ↔ het vertrouwen | distrust ↔ confidence
de voornaam ↔ de familienaam | first name ↔ last name
het lawaai ↔ de stilte | noise ↔ silence
de koper ↔ de verkoper | buyer ↔ seller
de roekeloosheid ↔ de voorzichtigheid | recklessness ↔ caution
de uitvoer ↔ de invoer | export ↔ import
de rijkdom ↔ de armoede | wealth ↔ poverty
de afwijzing ↔ de aanvaarding | refusal ↔ acceptance
de domheid ↔ de intelligentie | stupidity ↔ intelligence
het geluk ↔ de triestheid | happiness ↔ sadness
de vraag ↔ het aanbod | demand ↔ offer
het kind ↔ de volwassene | child ↔ adult
het leven ↔ de dood | life ↔ death
de huurder ↔ de verhuurder | renter ↔ landlord
de uitgave ↔ de inkomst | expense ↔ income
de zonsopgang ↔ de zonsondergang | sunrise ↔ sunset
de vrijheid ↔ de gevangenschap | freedom ↔ captivity
de vrek ↔ de verkwister | miser ↔ waster
het geluk ↔ het ongeluk | (good)luck ↔ accident
de moed ↔ de lafheid | courage ↔ cowardice
het nadeel ↔ het voordeel | disadvantage ↔ advantage
de dag ↔ de nacht | day ↔ night
de zin ↔ de onzin | sense ↔ nonsense
de angst ↔ de moed | fear ↔ courage
het antwoord ↔ de vraag | answer ↔ question
het gevaar ↔ de veiligheid | danger ↔ safety
de kennis ↔ de onwetendheid | knowledge ↔ ignorance
de expert ↔ de leek | expert ↔ layman
de oom ↔ de tante | uncle ↔ aunt
het vertrek ↔ de aankomst | departure ↔ arrival
het enkelvoud ↔ het meervoud | singular ↔ plural
de leugen ↔ de waarheid | lie ↔ truth
de gezondheid ↔ de ziekte | health ↔ sickness
de hoogte ↔ de diepte | height ↔ depth
het recht ↔ het onrecht | justice ↔ injustice
de afzender ↔ de geadresseerde | sender ↔ receiver
de gast ↔ de gastheer | guest ↔ host
(de) God ↔ de duivel | God ↔ devil
de vijand ↔ de vriend | enemy ↔ friend

2 thoughts on “Noun antonyms

 1. */het success/ ↔ de mislukking ( you wrote it twice in your list 😉 ):
  Unlike in English, only one final -s (however plural: “de successen”).
  Alternatively: mislukking=”het falen” closely related to the English “failure”.

  */de winnen/ ↔ het verlies:
  Either “het gewin” (the gain) or “de winst” (the profit).
  “Het winnen” (verbal noun always neuter) when you refer to the winning itself, not the outcome of it.

  *de voornaam ↔ de familienaam:
  Alternative version: de voornaam ↔ de achternaam (like in English: “last name” often used instead of “family name”).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s