HBN 9-12

het geschenk = het cadeau
schenken – to donate, to give
de wijsheid – wisdom (plural: wijsheden)
verzamelen – to collect, to gather
de uitgeverij – publishing house
de vormgeving – design, styling
de dwaas – fool, idiot
dwaas – foolish, stupid
verkeerd – wrong
de persoonlijkheid – personality, character
de weelde – wealth
prijs stellen op – to appreciate ( “put price on”)
gelukkig – 1. happy 2. lucky
gek – crazy
tussen – between
de daad – deed, action
vermoorden – to murder
de moord – murder
zin hebben – to feel like
het kerkhof – graveyard, church yard
het milieu – environment
bestaan – to exist
het bestaan – existence
de rol – role
vrijwel – nearly, almost (dat is vrijwel hetzelfde – that’s nearly/almost the same)
overnemen – to take over
haalbaar – feasible, achievable
denkbaar – thinkable, imaginable
afschaffen – to abolish
gij – thou (an old form of “you”)
de grondwet – constitution
het heden – present, nowadays, today
huidig – present, current
keren – to turn
afkeren – turn away
langzaam – slow (“longsome”)
de oppervlakte – surface
het ding – thing, object, matter
het genot – enjoyment, pleasure
werkelijk – real, true
de schoonheid – beauty
de kunstenaar – artist
voorbereiden – prepare, get ready
het gerecht – 1. dish 2. court (of justice)
de noedels – noodles
de rijstnoedels – rice noodles
breed – wide, broad
luid – loud
verwarren – confuse, tangle up
zuiver – pure, clear, correct
waardeloos – worthless
verwaarlozen – to neglect (not to take care of)
zelden – seldom, rarely
de fout – mistake, fault, error, flaw
de moeite – effort, trouble
het besluit – decision, conclusion
de dichter – poet
het gedicht – poem
dichten – to rhyme, to write poetry
alles prima – everything’s fine
worstelen – 1. struggle 2. wrestle
zonder – without

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s