Di3m Week 5 vocabulary

binnenkort – soon, shortly
daarna – afterwards
de doos – box
het eind – end
hard – hard, fast, loud
heel/hele – whole
het huiswerk – homework
iets – something, anything
de juf – teacher, Miss.
kloppen – to knock, to be right, to be correct
oma – grandma
ontmoeten – meet
opa – grandpa
over – about (after verbs like praten)
de rekenles – arithmetic lesson
de stapel – pile
uitstekend – excellent
vertellen – to tell (, to say)
zeggen – to say

hopen – to hope
praten – to talk
koken – to cook
missen – to miss
blaffen – to bark
kuchen – to cough

bouwen – to build
horen – to hear
bellen – to ring
branden – to burn

bedoelen – to mean
bepraten – to discuss
geloven – to believe
verbranden – to burn down
verhuizen – to move (house), to relocate

al – already
dragen – to carry
geloven – believe, think
het loket – ticket office, ticket window
het spoor – track
spoor vijf – platform five
vaak – often
vergeten – to forget
vertrekken –  to depart,  to leave
de broer – brother
de dochter – daughter
haast hebben – to be in a hurry
de ingang – entrance
de kaart – ticket
klaar – 1. ready 2. clear 3.pure.
het kwartier – quarter (of an hour)
nodig hebben – to need
over – over, above, in
het pakje – packet, package
het perron – platform
het retourtje – return ticket
de sigaret – cigarette
de tas – bag
volgens – according to
de wc – lavatory, wc
de zoon – son
zwaar – heavy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s