Di3m Week 2 vocabulary

een beetje – a bit
bijna – almost
daar – there
eigenlijk – actually, really
de etalage – shop window
het is geen gezicht! – it’s not a pretty sight!
het haar – hair
de jurk – dress
kaal – bald
mejuffrouw – Miss
natuurlijk – natural (naturally, of course)
normaal – normal
nou! – well!
de pruik – wig
de rok – skirt
tenminste – at least
verschrikkelijk – terrible
versleten – worn-out
wat jammer! – what a pity!
wel nee – oh no
zie je – do you see

de wolf (wolven) – wolf
het dak (daken) – roof
het glas (glazen) – glass
het schip (schepen) – ship
de stad (steden) – town

de bezem – broom
het laken – sheet
de tante – aunt
de ambitie – ambition
de tram – tram
het perron – platform

het blad (bladeren) – leaf
het ei (eieren) – egg
het lied (liederen) – song
het volk (volkeren/volken) – nation, people
het been (beenderen) – bone
het been (benen) – leg

de biografie (biografieёn) – biography
heel – very
jazeker – indeed
kieskeurig – choosy, fussy
luistert u eens – listen here
moeilijk – difficult
de oom – uncle
over – about
de roman – novel
saai – boring, dull
weet ik veel? – how do I know?

Female nouns

-in (plural: -in+nen, e.g.: boerinnen)
de boerin – female farmer, farmer’s wife
de leeuwin – lioness
de Rus, de Russin – Russian man/woman
de koning, de koningin – king, queen

-es (plural: -es+sen, e.g.: leraressen)
de leraar, de lerares – teacher (m/f)
de prins, de prinses – prince, princess

-esse (plural: -esse+n, e.g.: secretaressen)
de secretaris, de secretaresse – secretary (m/f)
de bibliothecaris, de bibliothecaresse – librarian (m/f)

-e (plural -e+n or -e+s) Unstressed.
de student, de studente – student (m/f)
de telefonist, de telefoniste -telephonist (m/f)

Engels, Engelse – Englishman, English woman
Nederlands, Nederlandse  – Dutch man, Dutch woman

-ster (plural -ster+s)
de schrijver, de schrijfster – writer (m/f)
de verpleegster – nurse (m/f)

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s